Voortuin artspraktijk

  • voortuin, parking, artspraktijk, tuinaanleg, verharding
  • voortuin, parking, artspraktijk, tuinaanleg, verharding
  • voortuin, parking, artspraktijk, tuinaanleg, tuinontwerp
  • voortuin, parking, artspraktijk, tuinaanleg, verharding
  • voortuin, parking, artspraktijk, tuinaanleg, siergras

VOORTUIN ARTSPRAKTIJK

Linkhout 2012: voortuin met parkeererf

De voornaamste accenten in het ontwerp van deze voortuin lagen bij de functionaliteit van de parking en de toegang tot de praktijk, doch zonder het tuinaspect hierbij uit het oog te verliezen.
Er werd dan ook bewust gekozen voor een parkeererf vóór het tuingedeelte. Hierdoor ontstond ondanks de beperkte oppervlakte een ruimtelijk geheel. Ook als de praktijk gesloten is geeft de voortuin niet meer het uitzicht van een parking.

Classificatie: kleine tuin.

contact